โครงการพัฒนาต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม สู่การท่องเที่ยววิถีชุมชน จังหวัดชลบุรี

วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
"โครงการพัฒนาต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม หรือแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา/เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนคุณธรรม สู่การท่องเที่ยววิถีชุมชน จังหวัดชลบุรี "
นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม หรือแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา/เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนคุณธรรม สู่การท่องเที่ยววิถีชุมชน จังหวัดชลบุรี
โดยประชุมร่วมกับนายประยูร กิจอริยกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม ผู้แทนสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี นายคมกฤช บริบูรณ์ นางสมชนก บริบูรณ์ ประธานและผู้จัดการฯ ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่ พร้อมผู้แทนชุมชน เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาต่อยอดแหล่งเรียนทางวัฒนธรรมชุมชน หรือแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา/เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนคุณธรรม ที่มีศักยภาพและความพร้อม สามารถเป็นต้นแบบให้เกิดการศึกษาเรียนรู้ พัฒนาเชื่อมโยงสู่เส้นทางการท่องเที่ยววิถีชุมชน ณ ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสาน ด้วยไม้ไผ่ ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy