ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเมื่อแรกเริ่มในปี พ.ศ. 2521 มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้มีโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่ที่มีฝีมือละเอียดอ่อน และมีความประณีตสวยงามโดยมีเจตนาที่จะอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นแต่เดิมมา
 

ข่าวสารและกิจกรรม

เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3 - ป. 3 จากโรงเรียนสิรศาสตร์ศึกษา เข้าเยี่ยมชมศูนย์จักสานในชุมชนเเละฝึกหัดทำผลิตภัณฑ์จักสาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของเราในโครงการ Arts

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ลายดอกพิกุล เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560

SPONSORS
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
เทศบาลเมืองพนัสนิคม
Powered by MakeWebEasy.com