ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จักสานลายดอกพิกุล

โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดจักสานลายดอกพิกุล

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมการเสวนา "ทิศทางการพัฒนาหัตถกรรมจักสานไทย"

เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3 - ป. 3 จากโรงเรียนสิรศาสตร์ศึกษา เข้าเยี่ยมชมศูนย์จักสานในชุมชนเเละฝึกหัดทำผลิตภัณฑ์จักสาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของเราในโครงการ Arts

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ลายดอกพิกุล เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560

Powered by MakeWebEasy.com