ทิศทางการพัฒนาหัตถกรรมจักสานไทย - SACICT

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ หรือ SACICT จัดกิจกรรมการเสวนา "ทิศทางการพัฒนาหัตถกรรมจักสานไทย" เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

ขอบพระคุณทางศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศเป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติคุณคมกฤช บริบูรณ์ เป็นวิทยากรร่วมกับผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นๆ เพื่อเเบ่งปันความคิดเห็นเเละประสบการณ์ด้านการพัฒนางานหัตถกรรมจักสาน 


Powered by MakeWebEasy.com