โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดจักสานลายดอกพิกุล

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๑๕๖๑ ทางศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่ ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล ๓ สำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เเละเทศบาลเมืองพนัสนิคม จัดทำโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดจักสานลายดอกพิกุล ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๒๐ คน เเละประชาชนในชุมชนพนัสนิคม จำนวน ๑๐ คน ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ต้องการที่จะส่งเสริม อนุรักษ์ภูมิปัญญาจักสานในชุมชน

ขอขอบพระคุณสำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองพนัสนิคม โรงเรียนเทศบาล ๓ รวมถึงครูภูมิปัญญาที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง

Powered by MakeWebEasy.com