โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล ๔ เเละศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จักสานลายดอกพิกุล ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ๑ จำนวน ๓๐ คน ซึ่งเรียนหลักสูตรเรื่องจักสานไม้ไผ่ในโรงเรียน วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติจริง เรียนรู้เทคนิกในการสานลายดอกพิกุลกับครูภูมิปัญญา เเละที่สำคัญคือการส่งเสริม สนับสนุนงานหัตถกรรมจักสานในชุมชน

วันที่จัดกิจกรรม : ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑

Powered by MakeWebEasy.com