CIRDAP Visited

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทางศูนย์ฯ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะดูงาน ผู้เเทนสมาชิกศูนย์พัฒนาชนบทเเบบผสมผสานจากประเทศเอเชียเเปซิฟิก หรือ CIRDAP, Centre for Intregrated Rural Development for ASIA  and Pacific ซึ่งทางกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ โดยสำนักเกษตรต่างประเทศ ประสานงานกับทางเทศบาลพนัสนิคม จัดฝึกอบรมสัมมนา เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเเละศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านให้เเก่ประเทศสมาชิก

Powered by MakeWebEasy.com